Tiranë, Albania

Ligji për pronat e paluajtshme të shtetit

Ligj